Utlandsstuderande ökar sina skulder

Närmare hälften av studenter som läser utomlands tar betydligt högre studielån sedan 2015, då de genom en reform kunde få samma lånebelopp som i Sverige. De kunde även få nya individuella merkostnadslån. Lånen ökade i genomsnitt med 40 000 kronor. Reformen 2015 innebar också att studenterna kunde låna mer till dyrare utbildningar. En rapport från CSN visar dock ingen tendens att studerande väljer högre rankade utbildningar, vilket var ett av syftena.På sikt får alltså fler höga studieskulder. Det kan enligt CSN skapa återbetalningsproblem, framför allt bland de låntagare som bosätter sig i utlandet.Rapporten visar också att antalet upptäckta bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel har ökat sedan 2015. De senaste två året handlar 60 procent av dessa om språkstudier. Bidragsbrotten har dessutom blivit mer organiserade än tidigare.

Läs hela rapporten

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *