Per Frankelius invald i Skogs- och Lantbruksakademien

Per Frankelius, docent i företagsekonomi vid LiU, är en av sju nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Han väljs in för sitt goda arbete med projektet Grönovation, men också för att han är en ”inspirerande entreprenöriell forskare med fokus på de areella näringarnas teknikutveckling och skicklig på att åstadkomma samverkan mellan forskning, innovation och samhälle”.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *