Internationell studentmobilitet

Högskolor och universitet har fortfarande fler inresande än utresande studenter. Läsåret 2016/17 var antalet inresande studenter 35 900, visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Mest ökade antalet freemovers med 6 %. För LiU:s del var antalet nya inresande totalt 1570, av dem var 1020 utbytesstudenter. Antalet utbytesstudenter som reste ut från LiU var 440.

USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2016/17. De inresande studenterna kom främst från Tyskland, Frankrike och Kina.

Länk till rapporten

http://www.uka.se/download/18.25e0981c160509744a21334/1513614099676/SM1703-internationell-studentmobilitet-2016-17.pdf

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *