Fiffigt filter prisat i idétävling

Ett filter som kan avlägsna mer än 95 procent av de mest skadliga tungmetallerna i vatten – det är idén som gav tre LiU-forskare en plats på topp 20-listan i Venture Cup IDEA 2017. Filtret, som är gjort av nanomaterialet grafen, har tagits fram av forskarna Volodymyr Khranovskyy, Ivan Shtepliuk och Rositsa Yakimova vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM.

Tre tidskrifter fick VR-stöd

Tre vetenskapliga tidskrifter med sin bas vid Linköpings universitet fick stöd när Vetenskapsrådet delade ut bidrag till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Johanna Dahlin, postdoktor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), fick totalt 600.000 kronor för perioden 2018-20 till tidskriften Culture unbound. I tidskriften presenteras tvärvetenskaplig kulturforskning. Per Andersson, professor i pedagogik, fick för samma period 390.000 kronor till Nordic Journal of Vocational Education and Training och Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, fick 540.000 kronor till en europeisk tidskrift om vuxnas utbildning och lärande.

 

Norrköpingsstudenter får stipendier

Tolv studenter vid Campus Norrköping får tillsammans med studentföreningen LiTHeEl ta emot stipendier på totalt 140.000 kronor, där var och en får mellan 7.500 och 20.000 kronor. Stipendiepengarna kommer från Landstinget, Norrköpings kommun, Norrköpings polytekniska förening och LFV.

Elitidrottsvänligt universitet

Riksidrottsförbundet har beslutat att fortsätta samarbeta med Linköpings universitet som ett s.k. elitidrottsvänligt lärosäte. Gemensamt för dessa är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier, bl.a. genom hjälp med individuellt anpassade studier. På Linköpings universitet studerar några av landets bästa orienterare – bland dem världsmästaren Jerker Lysell – och även flera duktiga lång- och medeldistanslöpare.