Stora debattpriset till Ida Kåhlin

Ida Kåhlin, ordförande för Arbetsterapeuterna, och universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, Linköpings universitet, tilldelas Stora debattpriset som delas ut av Dagens medicin.

Motiveringen löd bland annat: Ida Kåhlin tar på ett självklart sätt ställning för människor med sjukdom eller funktionsnedsättning och hennes engagemang i dessa frågor gör henne till en ovärderlig röst, inte bara för sina medlemmar utan även för alla dem som själva har svårt att göra sin röst hörd.

– Det är ett jätteviktigt steg för vårt förbund att jag får den här utmärkelsen. Vi arbetsterapeuter är ju en relativt liten yrkesgrupp i vården och vi har satt som strategi att vi ska bli mer synliga i debatten. Det här är ju ett kvitto på att vi har använt våra resurser rätt, säger Ida Kåhlin till Dagens medicin.

Läs mer här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/23/ida-kahlin-vinner-stora-debattpriset/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östgötarna har 10 miljarder kronor i studieskulder

Linköping är en av de fyra städer  i Sverige som har högst andel personer med studielån. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 217 miljarder kronor. Östergötland står för närmare 10 miljarder kronor, och Linköping för hälften av det beloppet.

I Linköping har drygt 34 000 personer en studieskuld, som i genomsnitt ligger på cirka 150 000 kronor. Det placerar Linköping på tionde plats av Sveriges kommuner när man ser till genomsnittliga studieskulder per person och kronor.

Läs mer här: https://www.csn.se/om-csn/press/pressmeddelanden/2018-01-19-hogst-andel-personer-med-studielan-i-lund.html


Tekfak startar nätverk kring genusintegrering

Vivian Vimarlund, genuslektor, och Ulf Nilsson, dekanus teknisk fakultet, har bjudit in representanter från KTH och Chalmers för att utbyta erfarenheter och starta ett nätverk kring regeringsuppdraget ”jämställdhetsintegrering av högre utbildning”. Första mötet hålls på LiU 19 januari 2018.

Barnafrid utvärderar barnahus

Regeringen ger Barnafrid, Nationellt kunskapscentrum vid LiU, i uppdrag att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. I barnahuset samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om brott mot barn och utvecklingen av verksamheterna har skett i snabb takt. I dagsläget finns över 30 barnahus. Utvärderingen ska identifiera både goda exempel och brister i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.
Läs mer om Barnafrid

Två miljoner i forskningsbidrag till projekt vid ISV

Ingrid Hellström, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet, har tilldelats 2 057 000 kronor i forskningsmedel av AFA Försäkring, för att i fältstudier undersöka arbetsförhållanden för sjuksköterskor i hemsjukvården. Projektet, som främst fokuserar på skärningspunkter i möten mellan hemtjänst och anhöriga, pågår till och med 2019. Projektet förväntas ge ny kunskap om organisatoriska arbetsförhållanden och sjuksköterskors yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård. Resultaten väntas bidra till en utvecklad vård av äldre.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2018/01/22-miljoner-kronor-till-ny-forskning-om-arbetsmiljo-och-halsa/