Två miljoner i forskningsbidrag till projekt vid ISV

Ingrid Hellström, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet, har tilldelats 2 057 000 kronor i forskningsmedel av AFA Försäkring, för att i fältstudier undersöka arbetsförhållanden för sjuksköterskor i hemsjukvården. Projektet, som främst fokuserar på skärningspunkter i möten mellan hemtjänst och anhöriga, pågår till och med 2019. Projektet förväntas ge ny kunskap om organisatoriska arbetsförhållanden och sjuksköterskors yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård. Resultaten väntas bidra till en utvecklad vård av äldre.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2018/01/22-miljoner-kronor-till-ny-forskning-om-arbetsmiljo-och-halsa/

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *