Barnafrid utvärderar barnahus

Regeringen ger Barnafrid, Nationellt kunskapscentrum vid LiU, i uppdrag att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. I barnahuset samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om brott mot barn och utvecklingen av verksamheterna har skett i snabb takt. I dagsläget finns över 30 barnahus. Utvärderingen ska identifiera både goda exempel och brister i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.
Läs mer om Barnafrid

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *