Tekfak startar nätverk kring genusintegrering

Vivian Vimarlund, genuslektor, och Ulf Nilsson, dekanus teknisk fakultet, har bjudit in representanter från KTH och Chalmers för att utbyta erfarenheter och starta ett nätverk kring regeringsuppdraget ”jämställdhetsintegrering av högre utbildning”. Första mötet hålls på LiU 19 januari 2018.

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *