Benboken benar ut

Om ben är ett material som är starkt nog att göra metkrokar av, hur kan det foga ihop sig självt när det brutits av? Limmar det ihop sig? Vad är egentligen ben?
Sådana frågor får man svar på i ”Benboken”, skriven och illustrerad av LiU-professor emeritus Per Aspenberg och utgiven på Karneval Förlag.
Enligt författaren själv är boken en lättillgänglig grundkurs i benbiologi med en hel del beskrivningar av forskningsvärlden med dess intriger, missförstånd och förvecklingar, liksom en del nya vetenskapliga fynd. Boken innehåller allt du inte behöver veta om ben, men som kan vara kul att känna till, och är skriven för ”den bildade allmänheten”.

Hon fick läkarstudenternas pedagogpris

Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi, har fått läkarstudenternas Kandidat Kork-pris. Det är en vandringspris som sedan 1973 delats ut av avgångsterminen på läkarprogrammet i Linköping. Priset går till någon som kan få den mest korkade läkarkandidat att förstå.

I motiveringen pekar studenterna på att hon är en skicklig föreläsare som tar sig tid att svara på frågor av alla de slag. “Man går alltid från hennes föreläsningar rikare i kunskap och utan frågetecken!”