Två av tre sökande till högskolan är kvinnor

En allt större andel av dem som söker utbildningar på högskolenivå är kvinnor. Mellan åren 2008 och 2017 har kvinnorna stått för drygt 60 procent av de sökande och inför vårterminen 2018 ökade skillnaderna mellan könen ytterligare. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av vårens antagningsstatistik. Inför alla vårterminer de senaste tio åren har andelen kvinnor som sökt till högskolan varit avsevärt högre än andelen män. Sedan 2008 har kvinnorna stått för mellan 61 och 64 procent av de sökande, vilket innebär att nästan två av tre är kvinnor.

 

LiU-studenter svenska mästare i företagsvärdering

När finalen i CFA:s svenska studentmästerskap i företagsvärdering avslutades stod fyra LiU-studenter som segrare i båda kategorierna. De lyckliga segrarna är Viktor Trollsten, Philip Hivander, Sebastian Olsson och Mattias Vadsten som läser nationalekonomi respektive företagsekonomi.
CFA är finansbranschens intresseorganisation Chartered Financial Analysts och tävlingen heter Research Challenge.

Lena Sommestad ny ordförande i Svenska Unescorådet

LiU:s styrelseordförande Lena Sommestad har utnämnts till ny ordförande i Svenska Unescorådet av utbildningsminister Gustav Fridolin. Samtidigt har även nya ledamöter i rådet utsetts.
Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.
”Med sin gedigna erfarenhet kommer Sommestad vara viktig för Sveriges engagemang i Unesco. Det nya rådet samlar en bredd av kompetens som speglar svenska prioriteringar av Unescos arbete och mandat”, säger Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Rådsledamöterna är förordnade fram till 31 december 2021 och presenteras på Svenska Unescorådets webbplats.

 

LiU-professor skrev årets artikel

Läkartidningen har utsett artikeln Placeboeffekten är övervärderad. ”Återgång till medelvärdet” kan förklara förbättringar efter skenbehandling – men misstolkas ofta till Årets artikel i kategorin Kommentar. Artikeln är skriven av Per Aspenberg, professor emeritus vid Linköpings universitet.
Prisutdelningen sker den 22 februari på Sveriges Läkarförbund.
Läs artikeln Placeboeffekten är övervärderad i Läkartidningen

LiU-studenter vann internationell konstruktionstävling

Studenter från LiU:s mastersprofiler på Civilingenjörsutbildningen Maskinteknik, Civilingenjörsutbildningen Design och Produktutveckling och
Master´s program in mechanical engineering, knep två av de tre förstaplatserna i tävlingen Toyota Logistic Engineering Challenge 2018. Den internationella konstruktionstävlingen hade ett 50-tal bidrag från flera olika länder. Hur den slutgiltiga placeringen blir avgörs i April,  då studenterna åker till Tyskland och presenterar projektet.