Bästa lärare på affärsjuridiska programmet

Maria Boyce, adjunkt i affärsrätt, har fått pris av studenterna som bästa lärare på det Affärsjuridiska programmet. Hon undervisar i skatterätt.  I motiveringen pekas på att hennes engagemang och kompetens – och genuina intresse för studenterna – har fått ”något så svårt och fyrkantigt som skatterätt att bli roligt”.

Hög etablering för doktorsexaminerade

Drygt 80 procent av personer som tog sin doktorsexamen 1998-2012 var förankrade på arbetsmarknaden efter tre år. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet.
UKÄ:s rapport Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden visar också att andelen etablerade steg med antal år efter examen och att fler män än kvinnor var etablerade på arbetsmarknaden. Tre år efter examen var 82 procent av männen och 80 procent av kvinnorna etablerade.

Läs UKÄ:s rapport