Unga från studieovana hem väljer bort högskolan

En ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att en stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan.
Ett argument i debatten om snedrekrytering är att studenter från studieovana hem skulle prestera sämre i gymnasiet och därför i lägre grad läser vidare. Men studien visar att det finns en grupp med höga gymnasiebetyg från studieovana hem som inte läser vidare.
Läs och ladda ner analysen på UKÄ:s hemsida

Allt fler betalande studenter

Sedan studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes 2011 har andelen betalande ökat. Det visar siffror från Universitetskanslersämbetet. Vid flera lärosäten uppgår andelen nu till nära tio procent av de totala utbildningsintäkterna. KTH, Lunds universitet och Chalmers har störst intäkter. 2017 års siffror visar att antalet betalande studenter var totalt 5 460 på landets lärosäten.

Läs mer på UKÄ:s sida

Miljoner till forskning om tuberkulosbehandling

Maria Lerm, biträdande professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, är medsökande i ett projekt som fått ett forskningsbidrag från Olav Thon Stiftelsen. Bidraget är på tio miljoner norska kronor (motsvarande ca 10,6 miljoner svenska kronor) fördelat på fyra år. Professor Trude Helen Flo vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU) är huvudansvarig forskare för projektet där Maria Lerm är nordisk partner. Tillsammans ska de utforska nya behandlingsstrategier för tuberkulos och andra sjukdomar som orsakas av mykobakterier.

– Vi ska söka efter proteiner som bakterien använder för att orsaka sjukdom och som läkemedel skulle kunna riktas mot, så kallade ”drug targets”. Parallellt med det ska vi leta efter nya läkemedel genom att testa ett stort antal substanser med hjälp av högeffektiva metoder som vi utvecklat. Det unika med projektet är att vi använder dessa båda strategier i samma projekt, det vill säga vi har verktygen till hands att identifiera bakteriens svaga punkter samt att hitta ämnen som kan förhindra sjukdomsalstrande funktioner, säger Maria Lerm.

Maria Lerm driver den del av forskningsprojektet som handlar om att hitta nya aktiva ämnen.

Olav Thon Stiftelsen grundades år 2013 och delar i år ut totalt 42 miljoner norska kronor till medicinsk och naturvetenskaplig forskning och undervisning. Årets utlysning var inriktad mot forskning kring att bekämpa antibiotikaresistens.

Maria Lerm, Trude helen Flo och Olav Thon

Från ceremonin den 8 mars i Oslo, från vänster: Maria Lerm, Trude Helen Flo och Olav Thon. Foto: UiO/Terje Heiestad

Färre hoppar av KPU-studier

Allt fler blir ämneslärare inom naturvetenskap genom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det är också färre KPU-studenter, 19 procent, som hoppar av utbildningen jämfört med den reguljära lärarutbildningen där motsvarande siffra är 30 procent.
De vanligaste ämnena är matematik, teknik och naturvetenskap medan samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och engelska som är de vanligaste ämnena på den reguljära utbildningen. Det här visar en uppföljning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort
De studenter som utbildar sig till ämneslärare genom KPU har redan läst in minst ett teoretiskt undervisningsämne när de börjar utbildningen, som omfattar 90 hp.
Läs mer på UKÄ:s hemsida