Sex av tio vill läsa på högskolan

Sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs 3 planerade hösten 2017 att inom tre år påbörja en högskoleutbildning, visar statistik från SCB. På högskoleförberedande program planerade omkring 80 procent av eleverna att läsa vidare medan det bland eleverna på yrkesprogram var cirka 25 procent.
Intresset för att studera vidare har varit ungefär detsamma sedan läsåret 2003/2004. Och som tidigare var det fler kvinnor än män som planerade att läsa vidare.
Läs mer på SCB:s hemsida

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *