Färre hoppar av KPU-studier

Allt fler blir ämneslärare inom naturvetenskap genom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det är också färre KPU-studenter, 19 procent, som hoppar av utbildningen jämfört med den reguljära lärarutbildningen där motsvarande siffra är 30 procent.
De vanligaste ämnena är matematik, teknik och naturvetenskap medan samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och engelska som är de vanligaste ämnena på den reguljära utbildningen. Det här visar en uppföljning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort
De studenter som utbildar sig till ämneslärare genom KPU har redan läst in minst ett teoretiskt undervisningsämne när de börjar utbildningen, som omfattar 90 hp.
Läs mer på UKÄ:s hemsida

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *