Miljoner till forskning om tuberkulosbehandling

Maria Lerm, biträdande professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, är medsökande i ett projekt som fått ett forskningsbidrag från Olav Thon Stiftelsen. Bidraget är på tio miljoner norska kronor (motsvarande ca 10,6 miljoner svenska kronor) fördelat på fyra år. Professor Trude Helen Flo vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU) är huvudansvarig forskare för projektet där Maria Lerm är nordisk partner. Tillsammans ska de utforska nya behandlingsstrategier för tuberkulos och andra sjukdomar som orsakas av mykobakterier.

– Vi ska söka efter proteiner som bakterien använder för att orsaka sjukdom och som läkemedel skulle kunna riktas mot, så kallade ”drug targets”. Parallellt med det ska vi leta efter nya läkemedel genom att testa ett stort antal substanser med hjälp av högeffektiva metoder som vi utvecklat. Det unika med projektet är att vi använder dessa båda strategier i samma projekt, det vill säga vi har verktygen till hands att identifiera bakteriens svaga punkter samt att hitta ämnen som kan förhindra sjukdomsalstrande funktioner, säger Maria Lerm.

Maria Lerm driver den del av forskningsprojektet som handlar om att hitta nya aktiva ämnen.

Olav Thon Stiftelsen grundades år 2013 och delar i år ut totalt 42 miljoner norska kronor till medicinsk och naturvetenskaplig forskning och undervisning. Årets utlysning var inriktad mot forskning kring att bekämpa antibiotikaresistens.

Maria Lerm, Trude helen Flo och Olav Thon

Från ceremonin den 8 mars i Oslo, från vänster: Maria Lerm, Trude Helen Flo och Olav Thon. Foto: UiO/Terje Heiestad

Posted in Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *