Unga från studieovana hem väljer bort högskolan

En ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att en stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan.
Ett argument i debatten om snedrekrytering är att studenter från studieovana hem skulle prestera sämre i gymnasiet och därför i lägre grad läser vidare. Men studien visar att det finns en grupp med höga gymnasiebetyg från studieovana hem som inte läser vidare.
Läs och ladda ner analysen på UKÄ:s hemsida

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *