Namibias ambassadör besöker LiU

Linköpings universitet gästas den 14 mars av den namibiska ambassadören Ms Morina Muuondjo. Ambassadören vill veta mer de utbytesavtal LiU haft med namibiska lärosäten gällande bland annat sjuksköterskestudenter. Hon vill också veta mer om hur LiU arbetar med energi, klimatfrågan och hållbara städer samt om den populärvetenskapliga veckan.
Värd för besöket är Maria Engelmark, direktör för internationella relationer. LiU vill gärna veta mer om starka forskningsområden i Namibia och inom vilka områden universitetet skulle kunna fördjupa studentutbyten och eventuella framtida samarbeten inom lärarutbildningen.

En vinnande robot-älg

En av världens största, och mest prestigefyllda konferenser med fokus på robotinteraktion har just avslutats i Chicago. På plats bland de omkring 650 deltagarna fanns Fredrik Löfgren, Sofia Thunberg och Sam Thellman från HCS, Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. De vann konferensens robottävling med deras robot-älg, som lär barn att skriva och få en bättre handstil. Älgen är bland annat ett bra redskap för autistiska barn som har svårt att skriva för hand, och med älgen blir undervisningen mer interaktiv.

Sex av tio vill läsa på högskolan

Sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs 3 planerade hösten 2017 att inom tre år påbörja en högskoleutbildning, visar statistik från SCB. På högskoleförberedande program planerade omkring 80 procent av eleverna att läsa vidare medan det bland eleverna på yrkesprogram var cirka 25 procent.
Intresset för att studera vidare har varit ungefär detsamma sedan läsåret 2003/2004. Och som tidigare var det fler kvinnor än män som planerade att läsa vidare.
Läs mer på SCB:s hemsida

LiU-studenter kan bli årets IT-tjej

För att minska klyftan mellan män och kvinnor inom IT-branschen delar Microsoft för 16:e året i rad ut utmärkelsen ”Årets IT-tjej”. Av de tio tjejer som är nominerade 2018 är två från LiU. Sara Olsson som studerar Media Technology MSc Program och Vera Antonov som läser programmet Innovativ Programmering.
Vinnaren utses den 21 mars under galan Universum Awards i Stockholm

Läs mer om Årets IT-tjej

CSN driver in lån från utlandet

Många som bor i utlandet betalar inte tillbaka sina lån till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Men nu ökar myndigheten insatserna för att få tillbaka lånen.
I augusti 2015 drev CSN ett pilotärende till en domstol i Kalifornien. Motparten var en person som inte velat betala sitt studielån sedan länge.
Domstolen gav CSN rätt – svenska preskriptionsregler för studielån skulle gälla i Kalifornien. Efter det har myndigheten drivit 45 nya ärenden till domstol i USA och ytterligare 370 rättsliga ärenden i andra länder.
Domen har fungerat som påtryckningsmedel och också gett ringar på vattnet när fler låntagare fått kännedom om att CSN är aktiva.

Läs hela pressmeddelandet från CSN