Carlsson Tedgren får klinisk forskartjänst

Radiofysikern Åsa Carlsson Tedgren har fått anslag till en klinisk forskartjänst under sex år från Cancerfonden.  Forskartjänsten är på halvtid, där övrig tid används till kliniskt arbete. Åsa Carlsson Tedgren forskar om klinisk validering av nya metoder för planering av strålbehandling där strålkällan förs in i eller i närheten av en tumör, så kallad brachyterapi.

Sam Anlér fick årets Nyponpris

LiU-studenten Sam Anlér, grundare av Närcon,  fick ta emot årets Nyponpris – det pris som instiftats av Lars Winnerbäck, och som i år delades ut för tredje gången. Priset ska gå till en eldsjäl inom Linköpings kulturliv, och Sam Anlér som skapat Nordens största spel- och cosplayfestival med 10 000 besökare fick priset med motiveringen: ”Sams arbete berikar Linköpings kulturliv genom att möjliggöra för människor att leva ut sitt intresse för populärkultur, spel och cosplay. Det gör Linköping till en gladare och öppnare stad.”

Mer info om priset, och tidigare stpendiater: http://www.nyponpriset.se/

1,4 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25 – 64 år har 43 procent någon form av eftergymnasial utbildning. En dryg fjärdedel har minst treårig eftergymnasial utbildning vilket motsvarar 1 395 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år, visar statistik från SCB. De högutbildade bor oftast i storstadskommuner och residensstäder.
Läs mer på SCB:s sida

LiU-professor ger råd till Upphandlingsmyndigheten

Mattias Lindahl, LiU-professor och expert på miljödriven produktutveckling, har utsetts till ledamot i regeringens insynsråd för Upphandlingsmyndigheten. Insynsrådet är rådgivande till myndighetens generaldirektör och har som uppgift att ”tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande”. Offentlig upphandling ska, enligt myndigheten, bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål.

LiU-student en av morgondagens samhällsbyggare

Josefin Persson, LiU-student och medgrundare till företaget SIOS, har tilldelats Åforsk entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. SIOS utvecklar produkter för automatiserad och uppkopplad hemodling. Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks utsett totalt tio pristagare som fick ta emot sina stipendier under Sveriges Innovationsriksdag. Ett av stipendierna gick också till tidigare LiU-forskaren Katarina Bengtsson, som idag driver företaget LunaMicro. Företaget utvecklar nästa generations textilier som andas, för sport- och skyddskläder.