Lärosätens samverkan kartlagd

Svenska lärosäten i Sverige samverkar i hög grad med externa parter kring dimensionering av utbildningar för att matcha arbetsmarknadens behov. Men samverkan kan förbättras visar en kartläggning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort.
Ett förslag från UKÄ handlar om systemet för resurstilldelning. Utbildningar med få studenter eller låg genomströmning är svåra att finansiera med dagens system. Små utbildningar som inte bär sig ekonomiskt bör få en lösning inom den pågående översynen av resurstilldelningssystemet.
Vidare menar UKÄ att regeringen bör göra tydligt i vilken utsträckning det är lärosätenas ansvar att erbjuda fort-och vidareutbildning för yrkesverksamma inom det ordinarie utbildningsutbudet.
Mer om kartläggningen på UKÄ:s hemsida

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *