LiU-professor ger råd till Upphandlingsmyndigheten

Mattias Lindahl, LiU-professor och expert på miljödriven produktutveckling, har utsetts till ledamot i regeringens insynsråd för Upphandlingsmyndigheten. Insynsrådet är rådgivande till myndighetens generaldirektör och har som uppgift att ”tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande”. Offentlig upphandling ska, enligt myndigheten, bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *