Högskoleprovet genomfört

Vårens högskoleprov genomfördes lördag den 14 april på 120 orter i Sverige. Den 28 maj kan provdeltagarna ta del av sina provresultat.
Hur många av de drygt 76 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 21 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 68 000 skrev provet, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.
Provfrågorna publiceras på studera.nu måndag 16 april och facit den 18 april. Provdeltagarna kan ta del av sina resultat måndag 28 maj.
Mer bakgrund och fakta om högskoleprovet på studera.nu

Kvinnor både arbetar och studerar

Vad gör kvinnor respektive män efter avslutad gymnasieskola? SCB har sammanställt statistik om verksamhet på hösten tre år efter gymnasieskolan för läsåren 1995/96 – 2012/13.
Det visar sig att en högre andel män än kvinnor enbart arbetar tre år efter gymnasieskolan. Andelen som enbart studerar är ungefär lika hög för kvinnor som för män. En högre andel kvinnor än män både studerar och arbetar.

Läs mer på SCB:s hemsida

 

 

Lärosätens samverkan kartlagd

Svenska lärosäten i Sverige samverkar i hög grad med externa parter kring dimensionering av utbildningar för att matcha arbetsmarknadens behov. Men samverkan kan förbättras visar en kartläggning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort.
Ett förslag från UKÄ handlar om systemet för resurstilldelning. Utbildningar med få studenter eller låg genomströmning är svåra att finansiera med dagens system. Små utbildningar som inte bär sig ekonomiskt bör få en lösning inom den pågående översynen av resurstilldelningssystemet.
Vidare menar UKÄ att regeringen bör göra tydligt i vilken utsträckning det är lärosätenas ansvar att erbjuda fort-och vidareutbildning för yrkesverksamma inom det ordinarie utbildningsutbudet.
Mer om kartläggningen på UKÄ:s hemsida

Westerberg fortsätter som ordförande för IHV

Bengt Westerberg fortsätter som ordförande i styrelsen för Institutet för handikappvetenskap ytterligare tre år, till slutet av 2020. Institutet för handikappvetenskap drivs av Linköpings universitet tillsammans med Örebro universitet och Jönköping University.