Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

Johan Lilliecreutz, vd för LiU Holding, har valts till ny ordförande för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS.
Föreningen bildades 2005 och har idag alla 18 svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. FUHS bevakar utvecklingen för universitetsholdingbolagen i Sverige och internationellt. Man fungerar också som remissinstans i frågor om riskkapital och innovationspolitik.
Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och science parks, är betydelsefulla plattformar för kommersialisering och nyttiggörande kopplat till högskolevärlden.

Mer information om FUHS

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *