Fler studenter med utländsk bakgrund

Andelen studenter och doktorander med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Ett år tidigare var motsvarande andel 22 procent och tio år tidigare var andelen 18 procent, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det har också skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet under den senaste tioårsperioden.
Läs hela rapporten från UKÄ

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *