Lågt intresse för bristyrken

De senaste åren har problemen med kompetensförsörjning inom skola och vårt blivit allt mer uppenbara. Trots att staten har gett lärosätena ytterligare anslag för att öka antalet platser på utbildningar till lärare och sjuksköterska har intresset för att söka till dessa utbildningar inte ökat.
Andra trender i svenska högskola och som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lyfter i sin årsrapport är att fler påbörjar forskarutbildning, att antalet utländska betalande studenter ökar och att andelen kvinnliga professorer ökat från 18 till 28 procent de senaste tio åren.
Mer om rapporten på UKÄ:s webbplats

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *