Arbetsterapeut fick internationell utmärkelse

Arbetsterapeuten Lena Haglund har utsetts till honorary fellow vid en världskongress för arbetsterapeuter i Sydafrika. Det är den högsta internationella utmärkelsen man kan få som arbetsterapeut. Lena Haglund arbetade på Linköpings universitet från tidigt 1980-tal fram till sin pensionering sommaren 2016. Under åren 2009-15 var hon ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Fler studenter med utländsk bakgrund

Andelen studenter och doktorander med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2016/17 hade 24 procent av högskolenybörjarna (inresande studenter oräknade) utländsk bakgrund. Ett år tidigare var motsvarande andel 22 procent och tio år tidigare var andelen 18 procent, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det har också skett en ökning av andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet under den senaste tioårsperioden.
Läs hela rapporten från UKÄ

Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

Johan Lilliecreutz, vd för LiU Holding, har valts till ny ordförande för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS.
Föreningen bildades 2005 och har idag alla 18 svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. FUHS bevakar utvecklingen för universitetsholdingbolagen i Sverige och internationellt. Man fungerar också som remissinstans i frågor om riskkapital och innovationspolitik.
Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och science parks, är betydelsefulla plattformar för kommersialisering och nyttiggörande kopplat till högskolevärlden.

Mer information om FUHS

Studenter prisas för examensarbete

Två studenter på utbildningsprogrammet Informationsteknologi, Nicklas Östman och Rasmus Lindström, har fått ett nationellt pris för sitt examensarbete på masternivå. Priset delas ut av IT Service Management (ITSM), ett kunskapsnätverk för professionella inom branschen. I sitt examensarbete har studenterna tittat närmare på hur effektiv den agila, eller lättrörliga, utvecklingsprocessen är i tre olika organisationstyper och hur yttre krav och styrning påverkar utvecklingen av mjukvara. Examensarbetet får priset med motiveringen: ”Uppsatsen håller en hög vetenskaplig kvalitet och den har en stark förankring i såväl befintlig litteratur som i empiri. Analys och resultat är mycket detaljerat och ämnet är innovativt. Kunskapsbidraget blir särskilt relevant för ITSM-området då den visar på konflikten mellan planbaserad och agil styrning”.

Ny vd för Spetsa

Anna Jansson blir ny vd för Spets AB, som ägs av Linköpings universitet via LiU Holding. Anna Jansson är idag vd för Unitalent, ett bolag som levererar uppdrag som utförs av studenter vid LiU. Hon kommer att dela sitt vd-skap för Unitalent och Spetsa, dessa bolag uppgifter ligger väldigt nära varandra.
Anna Jansson efterträder Helene Nord som stannar kvar i Spetsa till mitten av juni då hon börjar med företagsrådgivning vid Almi Företagspartner i Östergötland.