Fredrik Heintz EU-expert inom AI

Fredrik Heintz, docent vid Institutionen för datavetenskap, har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens expertgrupp inom artificiell intelligens – High-Level Expert Group on AI.
Gruppen har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI-strategi, vilket innebär att formulera rekommendationer om etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI. Gruppen ska även vara styrgrupp för den europeiska AI-alliansen, interagera med andra initiativ, hjälpa till att stimulera en dialog med olika intressenter, samla in synpunkter och ta hänsyn till dessa i sina analyser och rapporter. I gruppen ingår ett 50-tal personer från akademi, företag och organisationer.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence

Språket hinder för CSN-lån

Bristande kännedom om samhället och språksvårigheter är de främsta anledningarna till att personer med utländsk bakgrund väljer att inte ta studielån. Det visar en ny undersökning från CSN. Benägenheten att låna hos inrikes födda med föräldrar födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent. CSN har djupintervjuat 20 person med utländsk bakgrund och ett tydligt svar från dem är att det finns en okunskap om svenska samhällsinstitutioner och att det skapar en tveksamhet att ta studielån.
Läs hela rapporten på CSN:s webbplats

 

LiU i UR Samtiden sommar

Under sommarens sändningar av UR Samtiden arrangerar LiU fyra föreläsningar. Tisdag 19 juni kl 14.00: Ska det göra ont när man tränar? Toomas Timpka, professor i socialmedicin. Onsdag 20/6 kl 14.00: Järtecken på 1500-talet. Sofia Gustafsson, historiker. Söndag 22/7 kl 14.35: Bioelektronik och elektroniska växter. Magnus Berggren, professor i fysik och elektronik. Söndag 29/7 kl 12.30: Medicinsk forskning i rättsväsendets tjänst. Docent Henrik Green.

LiU:s studenter vann innovationspris

LiU-studenter från Civilingenjörsprogrammet för maskinteknik vann innovationspriset vid tävlingen Delsbo Electric som avgjordes den 26 maj. I tävlingen deltar ingenjörsstudenter från hela Sverige om att bygga tåg med extremt låg energiförbrukning. I år gick utmärkelsen till LiU-studenter och deras tåg Helios, konstruerat med ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk. Förutom låg energiförbrukning är hela fordonen byggt i förnyelsebara material och drivs med hjälp av solpaneler på taket.
Läs artikeln och se bilder på Helios