Språket hinder för CSN-lån

Bristande kännedom om samhället och språksvårigheter är de främsta anledningarna till att personer med utländsk bakgrund väljer att inte ta studielån. Det visar en ny undersökning från CSN. Benägenheten att låna hos inrikes födda med föräldrar födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent. CSN har djupintervjuat 20 person med utländsk bakgrund och ett tydligt svar från dem är att det finns en okunskap om svenska samhällsinstitutioner och att det skapar en tveksamhet att ta studielån.
Läs hela rapporten på CSN:s webbplats

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *