Fredrik Heintz EU-expert inom AI

Fredrik Heintz, docent vid Institutionen för datavetenskap, har blivit utsedd att ingå i EU-kommissionens expertgrupp inom artificiell intelligens – High-Level Expert Group on AI.
Gruppen har som uppdrag att stötta implementeringen av EUs AI-strategi, vilket innebär att formulera rekommendationer om etiska, legala och samhälleliga aspekter av AI. Gruppen ska även vara styrgrupp för den europeiska AI-alliansen, interagera med andra initiativ, hjälpa till att stimulera en dialog med olika intressenter, samla in synpunkter och ta hänsyn till dessa i sina analyser och rapporter. I gruppen ingår ett 50-tal personer från akademi, företag och organisationer.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence

Posted in Institutionen för datavetenskap, Medarbetare and tagged .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *