Svårare plugga på distans

Var fjärde distanskurs på svenska universitet och högskolor har försvunnit de senaste sju åren, visar siffror som Unionen tagit fram och som tidningen IT-pedagogen skriver om.
Antalet distanskurser på svenska lärosäten sjönk från 9 433 kurser läsåret 2010/2011 till 7 029 kurser läsåret 2017/2018.
KTH är det lärosäte där andelen distanskurser minskat mest, – 87 procent. Tre lärosäten har ökat andelen distanskurser, däribland Linköpings universitet med + 8 procent.

Läs artikeln i tidningen IT-pedagogen

”Forskning och utveckling” nominerad till Publishingpriset 2018

Tidningen Forskning och utveckling, som ges ut av Medicinska fakulteten vid LiU och Region Östergötland, är nominerad till det prestigefyllda Publishingpriset 2018.

Tidningen skriver om aktuell medicinsk forskning från Östergötland och är en av finalisterna som tävlar i kategorin ”verksamhetstidningar och print”. Publishingpriset har delats ut sedan år 1990 för ”lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation” i olika kategorier. Finalisterna bedöms av en jury och den 7 november presenteras vinnarna.

Utökad antagning till socionomprogrammet

Från och med vårterminen 2019 utökas antalet platser till Socionomprogrammet och antagning till programmet kommer att ske två gånger per år. En anledning är den stora efterfrågan på socionomer i landets kommuner. Antalet platser på Linköpings universitet utökas från dagens 95 till 120 per år.
– Studenter som är intresserade av att börja läsa i vår kan söka till programmet senast 15 oktober. Det är en populär utbildning med högt söktryck och god genomströmning. Med fler studenter får vi en förstärkning av resurserna och möjlighet att höja kvaliteten, kommenterar Marie Gustavsson, programansvarig på Socionomprogrammet.

Socionomprogrammet på Linköpings universitet

 

Per Jensen prisad för kreativ forskning

Per Jensen, professor i etologi (läran om djurs beteenden) vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), fick nyligen utmärkelsen ”ISAE Creativity Award” av International Society for Applied Ethology.
Utmärkelsen tilldelas en person som genom exceptionell kreativitet har bidragit med forskning, en teori, ett koncept eller en metod som har haft en betydande inverkan på forskningen inom tillämpad etologi. Per Jensen har i sin forskning bland annat kunnat visa i höns att stress hos föräldrarna förs vidare till avkomman och får långsiktiga effekter. Det sker via mindre förändringar som påverkar arvsmassan, men utan att ändra själva den genetiska koden, som kallas epigenetiska förändringar. I dag är Jensens forskning främst inriktad på höns och hundar, till exempel genetiska mekanismer bakom djurens stressbeteende.

Per Jensen, professor i etologi. Foto: David Brohede

Funktionsnedsatta studenter mindre nöjda

En ny rapport från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar att studenter med funktionsnedsättningar är mindre nöjda med sin utbildning. De har svårare att klara ekonomin jämfört med andra studenter och många upplever en stor stress att klara av att ta sina högskolepoäng i tid för fortsatta studiemedel och relationen till CSN och dess regelverk upplevs som problematiskt.
Läs rapporten Eurostudent VI