Per Jensen prisad för kreativ forskning

Per Jensen, professor i etologi (läran om djurs beteenden) vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), fick nyligen utmärkelsen ”ISAE Creativity Award” av International Society for Applied Ethology.
Utmärkelsen tilldelas en person som genom exceptionell kreativitet har bidragit med forskning, en teori, ett koncept eller en metod som har haft en betydande inverkan på forskningen inom tillämpad etologi. Per Jensen har i sin forskning bland annat kunnat visa i höns att stress hos föräldrarna förs vidare till avkomman och får långsiktiga effekter. Det sker via mindre förändringar som påverkar arvsmassan, men utan att ändra själva den genetiska koden, som kallas epigenetiska förändringar. I dag är Jensens forskning främst inriktad på höns och hundar, till exempel genetiska mekanismer bakom djurens stressbeteende.

Per Jensen, professor i etologi. Foto: David Brohede

Posted in Institutionen för fysik, kemi och biologi, Medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *