Lite upp på världsrankning

Linköpings universitet tar några steg uppåt på den årliga rankning av Times Higher Education som publicerats i veckan – från plats 384 till 379 bland världens universitet. Bäst utfall får Linköpings universitet när det gäller citeringar, alltså i vilken utsträckning andra forskare uppmärksammar LiU-forskarnas publikationer. Där ligger LiU på plats 244 i världen. I topp ligger de brittiska universiteten i Oxford och Cambridge.

Kungen besökte Visualiseringscenter C

På onsdagen fick Östergötland kungligt besök när Carl XVI Gustaf besökte Vallastaden i Linköping och sedan Visualiseringscenter C och integrationsprojektet Portalen i Norrköping. På Visualiseringscenter C visades planeringen av Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen upp. Kungen var också med vid ett möte i Norrköpings beslutsarena om hur boendemiljöer för alla grupper i samhället kan skapas, där Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, bostadsföretag och Hyresgästföreningen deltog.

 

Snabbtänkt om valet

Ett hundratal forskare runtom i landet har snabbt analyserat olika aspekter på valet. Bland dessa finns tre statsvetare från Linköpings universitet – Elin Wihlborg, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall. Ladda ner rapporten (kostnadsfritt) och läs mer om samarbetet på snabbtankt.se.

Färre unga går direkt till högskolan

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier efter gymnasiet. Av dem som föddes 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder. Det är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet, visar en analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De regionala skillnaderna är stora, däremot har andelen med grundläggande behörighet till högskoleutbildningar inte särskilt stor påverkan på benägenheten att påbörja högskolestudier.

Mer om analysen på UKÄ:s webbplats

Studentpastor slutar efter 30 år

Staffan Hejdegard har gått i pension efter 30 år som studentpastor vid Linköpings universitet. Han har varit en välkänt ansikte inte minst bland studenterna på Medicinska fakulteten. Han har nu efterträtts av Mattias Sennehed, som började som ny studentpastor i mitten av augusti.