Ny myndighet för etikprövning

Från och med 2019 ska en ny etikprövningsmyndighet godkänna forskningsprojekt på människor. Det kommer därefter att ställas högre krav på ansökningar om etikprövning. Den nya myndigheten har inrättats som ett resultat av en regeringsproportion 2017.

Mer information om den nya myndigheten

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *