Färre unga går direkt till högskolan

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier efter gymnasiet. Av dem som föddes 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder. Det är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet, visar en analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De regionala skillnaderna är stora, däremot har andelen med grundläggande behörighet till högskoleutbildningar inte särskilt stor påverkan på benägenheten att påbörja högskolestudier.

Mer om analysen på UKÄ:s webbplats

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *