LiU-professor Årets kommunalekonom

Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, har utsetts till Årets kommunalekonom 2018 av Kommunalekonomernas förening (KEF). Torbjörn Tagesson forskar om redovisning och revision och han är också kanslichef på Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Enligt juryns motivering har Torbjörn Tagesson under lång tid varit synnerligen drivande i att utveckla yrkeskåren mot en ökad professionalitet inom redovisningsområdet, både i rollen som universitetslärare och forskare men också som kanslichef för RKR. Han har i sin gärning visat prov på stor kompetens, integritet, entusiasm och drivkraft.

Läs mer på KEF:s webbplats

Två LiU-studenter i IVA:s studentråd

Av totalt elva representanter i Kungliga Ingenjörsakademiens (IVA) studentråd har LiU nu inte bara en utan två nya representanter. Anna Adolfsson, på Civilingenjörsprogram i energi – miljö – management, och Linnea Michel på masterprogrammet i design, har nominerats av rektor och dekanus och efter ansökningsprocess blivit antagna till rådet för 2018/2019.

Mer om IVA:s studentråd

 

Färre vill skriva högskoleprov

Totalt 49 284 personer har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober. Det är en minskning med över elva procent jämfört med hösten 2017, skriver Universitets- och högskolerådet UHR. Antalet anmälningar har minskat stadigt sedan hösten 2016. Nedgången nu är stor men den var ännu större förra hösten då anmälningarna minskade med nära 16 procent. Att nedgången fortsätter beror framför allt på högkonjunkturen. När arbetsmarknaden är god väljer fler unga att jobba framför att gå vidare till högskolestudier.
Läs mer på UHR:s webbplats