Amra ett av världens mest lovande företag

Medicinteknikföretaget Amra är med på ”2018 Red Herring Top 100 Global”, en lista över världens mest lovande unga företag. Amra har sina rötter i forskning vid LiU och CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) och har utvecklat metoder för mäta fett och muskler i kroppen med magnetkamera. Mätningen hjälper till att bedöma risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och diabetes.

Fler barn till lågutbildade tar universitetsexamen

Möjligheterna att välja gymnasieskola har haft stor betydelse för elever till lågutbildade föräldrar, visar Riksrevisionen i en ny granskning. Andelen elever i den gruppen som tio år efter gymnasiet tagit högskoleexamen har ökat från 35 till 42 procent. Rapporten visar också att valet av gymnasieskola haft små men positiva effekter på deras framtida inkomst. Granskningen har omfattat elever i storstadskommuner med goda förutsättningar att välja gymnasieskola. De påvisade effekterna ligger troligen i överkant jämfört med landet i helhet, påpekar Riksrevisionen.

Utbildningskostnaderna fortsätter öka

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 19 procent under perioden 2013–2017. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökade grundskolan sina kostnader mest, visar statistik från SCB.
Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom universitet/högskola har ökat med 10 procent sedan 2013.

Mer information på SCB:s webbplats

Färre årsverken inom FoU

Efter flera års ökning minskade antalet årsverken inom FoU-verksamhet vid svenska universitet och högskolor. Under 2017 minskade de till ungefär samma nivå som 2013. De totala utgifterna för FoU fortsatte at öka även under 2017, däremot minskade utgifterna inom forskningsämnesområdet teknik med 188 miljoner kronor, visar statistik från SCB.
Mer FoU-statistik på SCB:s webbplats

 

Franska studenter i massupprop för ekologiskt uppvaknande

Hittills har 18 000 franska studenter skrivit under ett manifest där de kräver ett ekologiskt uppvaknande. De hotar att välja bort jobb på företag som inte tar klimatfrågan på allvar och i nuläget bidrar till utarmning jordens resurser och den pågående artutrotningen. Bland annat är det studenter på några av Frankrikes och Europas högsta rankade handelshögskolor och ingenjörsutbildningar som undertecknat manifestet. Studenterna kräver också att hållbar utveckling ska bli ett obligatoriskt ämne på alla utbildningar. Aktionen har fått stor uppmärksamhet och sprider sig nu till andra länder.