SSF-anslag till LiU

Två forskare vid Linköpings universitet får pengar när Stiftelsen för strategisk forskning fördelar 236 miljoner till instrument-, teknik- och metodutveckling. Thomas Ederth, universitetslektor i molekylär fysik, får bidrag för att genomföra kemiska studier av gränsskikt och tunna filmer och Xianjie Liu, forskare i ytors fysik och kemi, för ett projekt rörande invers fotoemission med hög energiupplösning. Totalt har 33 projekt beviljats mellan 4 och 8 miljoner kronor.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *