Färre årsverken inom FoU

Efter flera års ökning minskade antalet årsverken inom FoU-verksamhet vid svenska universitet och högskolor. Under 2017 minskade de till ungefär samma nivå som 2013. De totala utgifterna för FoU fortsatte at öka även under 2017, däremot minskade utgifterna inom forskningsämnesområdet teknik med 188 miljoner kronor, visar statistik från SCB.
Mer FoU-statistik på SCB:s webbplats

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *