Fler barn till lågutbildade tar universitetsexamen

Möjligheterna att välja gymnasieskola har haft stor betydelse för elever till lågutbildade föräldrar, visar Riksrevisionen i en ny granskning. Andelen elever i den gruppen som tio år efter gymnasiet tagit högskoleexamen har ökat från 35 till 42 procent. Rapporten visar också att valet av gymnasieskola haft små men positiva effekter på deras framtida inkomst. Granskningen har omfattat elever i storstadskommuner med goda förutsättningar att välja gymnasieskola. De påvisade effekterna ligger troligen i överkant jämfört med landet i helhet, påpekar Riksrevisionen.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *