LiU rankas högt på lista över nöjda ekonomstudenter

Linköpings universitet hamnar på fjärde plats på den lista som rankar de nöjdaste ekonomstudenterna i Norden. Varje år gör Universum undersökningen FöretagsBarometern, där studenterna får säga sitt om hur nöjda de är med sitt universitet. I år är första året som man publicerar undersökningen på nordisk nivå.  I undersökningen fick närmare 57 000 studenter i Norden chansen att betygsätta sitt universitet eller högskola. Nedan visas listan över de fem högst rankade universiteten/högskolorna i Norden som har de nöjdaste ekonomstudenterna.

Rank Nöjdast Studenter Rank Bäst Karriärtjänster Rank Bäst anställningsbarhetsfokus
1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics
2 Hanken School of Economics Helsinki 2 Aalto University 2 Norweigan School of Business
3 University of Copenhagen 3 Hanken School of Economics Helsinki 3 Copenhagen Business School
4 Linköping University 4 BI Norweigan Business School Oslo 4 Aalto University
5 Hanken School of Economics Vasa 5 Haaga-Helia University of Applied Science 5 TAMK – Tampere University of Applied Science

 

 

 

 

Exjobb inom AI får Lilla Polhemspriset

Sveriges Ingenjörers utmärkelse Lilla Polhemspriset går i år till Fredrik Präntare, doktorand inom artificiell intelligens vid LiU. Priset som är på 50 000 kronor får han för sitt examensarbete där han utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i ett strategispel. Hans AI-algoritm kan användas inom många andra områden där autonoma agenter behöver formera sig i grupper och tillsammans lösa uppgifter på bästa sätt, exempelvis inom sjukvården.
Universitet och högskolor nominerar pristagare till Lilla Polhemspriset och en kommitté gör en bedömning utifrån tre kriterier:  vetenskapliga nivå, ingenjörsmässighet och hur de är presenterade.

Mer om Lilla Polhemspriset på Sveriges Ingenjörers webbplats

 

Utmärkelsen Årets förening till Campushallen

Vid Studentidrottsgalan 2018 i Jönköping delades två utmärkelser inom studentidrotten ut. Utmärkelsen som årets förening gick till Linköpings Studenters IF/Campushallen som belönas med en prissumma på 10 000 kronor.
För att vinna årets förets förening är viktiga faktorer att visa mod, utveckling och innovation som förening.
– Det är en ära att få ta emot ett nationellt pris och jag är jätteglad och ser det som en bekräftelse på att vi lyckats i vårt målmedvetna arbete, säger Campushallens verksamhetschef Pia Carlsson.

Mer information om Studentidrottsgalan på studentidrott.se

IVA:s stora guldmedalj till Lennart Ljung

Lennart Ljung, professor emeritus, får Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora Guldmedalj för sina grundläggande insatser inom reglerteori, insatser som spänner över såväl djupa teorier som praktiska tillämpningar.
Medaljen, som delas ut för betydande insatser inom teknik, ekonomi och samhälle, får han ta emot i samband med IVA:s 99:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 26 oktober 2018.
– Genom att dela ut guldmedaljer vill vi lyfta människor som ger oss hopp för framtiden med enastående insatser inom forskning eller affärsutveckling. Teknik skapar lösningar på många av mänsklighetens stora utmaningar, kommenterar Tuula Teeri, vd IVA.

Mer information på IVA:s webbplats

Läs också LiU-artikeln: Pension inget för Lennart Ljung

Forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin

I kölvattnet av #MeToo undertecknade 2 648 studenter, doktorander, anställda #Akademiuppropet. Efter det konstaterade Vetenskapsrådet att det finns stora kunskapsluckor i forskningen kring sexuella trakasserier. En rapport, beställd av VR, ger nu en aktuell bild av det internationella forskningsläget. Och det finns många obeforskade områden. Bland annat saknas studier om förövarna. Det saknas också kunskap om hur sexuella trakasserier etableras som normalitet i akademin, vilka konsekvenser det får både för individers möjlighet till ett yrkesliv i akademin och för akademin som kunskapsorganisation, utbildningsinstitution och garant för högkvalitativ forskning.

Författarna bakom forskningsöversikten är Fredrik Bondestam och Maja Lundqvist vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Till Vetenskapsrådet och rapporten