49 000 anmälda till högskoleprovet

På söndag 21 oktober skrivs högskoleprovet på 120 orter i Sverige. Totalt har 49 284 personer anmält sig. Det är 6 457 personer färre jämfört med hösten 2017 (-11,6 procent). Anmälningarna har minskat sedan 2016 och beror främst på högkonjunkturen, många unga väljer bort studier direkt efter gymnasiet när det är ganska lätta att få jobb.

Mer om Högskoleprovet på Universitets- och högskolerådets webbplats

SSF-anslag till LiU

Två forskare vid Linköpings universitet får pengar när Stiftelsen för strategisk forskning fördelar 236 miljoner till instrument-, teknik- och metodutveckling. Thomas Ederth, universitetslektor i molekylär fysik, får bidrag för att genomföra kemiska studier av gränsskikt och tunna filmer och Xianjie Liu, forskare i ytors fysik och kemi, för ett projekt rörande invers fotoemission med hög energiupplösning. Totalt har 33 projekt beviljats mellan 4 och 8 miljoner kronor.

Utgifterna för FoU ökar i offentlig sektor

Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2017 till 5,6 miljarder kronor och ökar därmed med 16 procent sedan 2015. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, likt tidigare år, mycket åt mellan delsektorerna. Det visar statistik från SCB.

 

Färre studerar i utlandet

Förra läsåret minskade antalet studerande i utlandet till 26 100 personer visar läsårsstatistik från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Nivån är nu den lägsta sedan läsåret 2008/2009. Flest studerande är det i USA, Storbritannien och Australien. Och de två mest populära skolorna ligger i länder där många läkarstuderande studerar, Riga Stradins University och Medical University of Gdansk.
Läs mer om SCN:s läsårsstatistik för utlandsstuderande