Få lockas av högre bidrag

År 2015 gavs möjlighet att få det högre bidraget för att läsa in ämneslärarexamen inom vissa ämnen. Satsningen har haft begränsad effekt på antalet studerande, visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.
Uppföljningen visar att totalt cirka 800 studenter fått det högre bidraget mellan augusti 2015 och juli 2018. CSN har gjort en enkätundersökning i den aktuella gruppen. Av dem som svarade uppgav 20 procent att de inte skulle ha börjat studera om de inte fått det högre bidraget. Det innebär att ungefär 120 personer rekryterats av det högre bidraget sedan reformen genomfördes.
Läs rapporten ”högre bidraget för kompletterande pedagogisk utbildning”

Magnus Berggren ny ledamot i IVA

LiU-professorn i organisk elektronik, Magnus Berggren, har valts in som ny ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA:s motivering för hans inval är att han tillsammans med LiU och Acreo byggt en unik miljö för forskning, utveckling och kommersialisering inom organisk och tryckt elektronik med flera avknoppningsbolag. Magnus Berggren har tidigare tilldelats IVA:s guldmedalj.

Högskolenybörjare ökar för andra året i rad

Nu ökar antalet nybörjare vid den svenska högskolan. Läsåret 2017/2018 började 86 650 nya studenter. Det är fler än 800 nybörjare jämfört med föregående läsår. Inresande nybörjare står för den största ökningen.
– Även om det varit en ökning under de senaste två åren har den långsiktiga trenden varit nedåtgående under flera år. Sedan 2009/2010 har antalet högskolenybörjare sjunkit med 19 procent. Även om antalet inresande nybörjare under senare år har ökat, är det fortfarande 5 000 studenter färre än 2010/2011, alltså året innan studieavgifterna infördes, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ.
Antalet svenska nybörjare, studenter som för första gången studerar på högskola eller universitet, ökade med 150 studenter och antalet inresande nybörjare ökade med 650 studenter. Inresande nybörjare utgör nu knappt 28 procent av det totala antalet.

Läs hela rapporten här

Bokrelease på Campus Norrköping

Den 22 november var det bokrelease för boken ”Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser”. Bokreleasen hölls på Campus Norrköping där  förskolepedagoger, förskolechefer, doktorander, lektorer och en representant från bokförlaget Natur & Kultur diskuterade och problematiserade undervisning i förskolan. Redaktör för boken är Fredrik Jeppsson, proprefekt för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV.
Övriga medverkande författare är; Johanna Frejd, Frans Hagerman, Cecilia Axell, Alma Memisvic, Alma Jahic Pettersson, Helene Berggren, Ulrika Sultan – alla verksamma vid LiU.

 

 .    

Vinnovapengar till forskningssamarbete med industrin

Forskare vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, deltar i två forskningsprojekt som fått finansering av Vinnova för att bidra med lösningar till problem ihop med projektparter inom industrin. Det första projektet har titeln ”Oförstörande kemisk analys av kontaktytan mellan verktyg och spåna”. Projektet har fått 487 000 kronor i bidrag från Vinnova och koordineras av LiU med Seco Tools som projektpart. Det andra projektet, ” In situ-undersökning av aluminiumoxiduppbrytning vid flussfri lödning”, har beviljats 499 000 kronor och koordineras av Gränges Sweden AB med LiU som projektpart.