Bokrelease på Campus Norrköping

Den 22 november var det bokrelease för boken “Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser”. Bokreleasen hölls på Campus Norrköping där  förskolepedagoger, förskolechefer, doktorander, lektorer och en representant från bokförlaget Natur & Kultur diskuterade och problematiserade undervisning i förskolan. Redaktör för boken är Fredrik Jeppsson, proprefekt för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV.
Övriga medverkande författare är; Johanna Frejd, Frans Hagerman, Cecilia Axell, Alma Memisvic, Alma Jahic Pettersson, Helene Berggren, Ulrika Sultan – alla verksamma vid LiU.

 

 .    

0
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *