Få lockas av högre bidrag

År 2015 gavs möjlighet att få det högre bidraget för att läsa in ämneslärarexamen inom vissa ämnen. Satsningen har haft begränsad effekt på antalet studerande, visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.
Uppföljningen visar att totalt cirka 800 studenter fått det högre bidraget mellan augusti 2015 och juli 2018. CSN har gjort en enkätundersökning i den aktuella gruppen. Av dem som svarade uppgav 20 procent att de inte skulle ha börjat studera om de inte fått det högre bidraget. Det innebär att ungefär 120 personer rekryterats av det högre bidraget sedan reformen genomfördes.
Läs rapporten ”högre bidraget för kompletterande pedagogisk utbildning”

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *