Ambassadbesök på LiU

Ambassadörer från Tysklands och Frankrikes ambassader besökte på måndagen Linköpings universitet för en tvåtimmars föreläsning för studenter som läser Europakunskap.
I fokus står det fransk-tyska partnerskapets betydelse för dagens och framtidens Europa.

 

Ny rapport om lärarledd tid i högskolan

Den lärarledda tid studenter erbjuds vid svensk högskola har minskat över tid och har i vissa ämnen varit mycket låg. Universitetskanslersämbetet har därför begärt in scheman från 26 lärosäten från 2007, 2014 och 2017, och totalt har 437 scheman analyserats. Resultatet visar att färre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan är en realitet för många studenter på högskolan – snittet ligger på 11 timmar. Det visar sig också i studien att skillnaden är stor mellan- och inom utbildningsområden. En sociologistudent erbjuds i genomsnitt 6 timmar i veckan, och en civilingenjörsstudent 18 timmar.

 

Du hittar UKÄ:s studie Lärarledd tid i högskolan  En studie av scheman www.uka.se

Europeiskt kemipris till Simone Fabiano

Simone Fabiano, universitetslektor vid Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping, får 2018 års The European Young Chemist Awards silvermedalj. Tre medaljer delas ut vartannat år i samband med European Chemical Society:s kongress. Utmärkelsen delas ut för ”excellent forskning bedriven av unga forskare inom kemins område”. Den prisade forskningen handlar om hur den kemiska strukturen påverkar laddningstransporten i ledande polymerer, publicerat i ansedda Advanced Materials.