Rekordmånga polisanmälningar av falska examensbevis

Antalet polisanmälningar som Universitets- och högskolerådet, UHR, gjort vid upptäckta förfalskningar har ökat år för år. Förra året anmäldes rekordmånga ärenden, 83 stycken. För fem år sedan låg siffran på 13 polisanmälda ärenden, uppger Dagens Eko.
Det är känt sedan länge att det går att köpa sig falska intyg från så kallade bluffuniversitet och fejkade examensbevis för att kunna meritera sig till utbildningar vid svenska lärosäten.

– Vi har sett en stadig ökning. Dels hänger det ihop med att aktörerna som säljer falska handlingar har en bra plattform att marknadsföra sig på genom internet och i sociala medier. På så sätt når de väldigt många. Sedan tror vi också att ökningen beror på att vi allt eftersom blivit bättre på att upptäcka förfalskningarna, säger Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på Universitets- och högskolerådet i en intervju med Dagens Eko.

Mer om förfalskade utbildningsbevis (Dagens Eko)

Handläggning av överklaganden

Studenternas rätt att överklaga är en viktig del av rättssäkerheten. Med en uppdaterad rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ”Högskolornas handläggning av överklaganden” vill UKÄ klargöra vilka regler som gäller för de statliga högskolorna. Vägledningen är tänkt att underlätta för lärosätenas när de hanterar överklaganden.

Rättssäkerhet när utbildningar läggs ned

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en vägledning om studenternas rättssäkerhet när utbildningsprogram läggs ned. Det är en grundläggande princip att de studenter som påbörjat ett program får möjlighet att slutföra utbildningen inom en viss tid, anser UKÄ som också menar att lärosätena bör ta fram riktlinjer för åtgärder.
– Nedläggningen av ett utbildningsprogram och dess övergångsbestämmelser bör redovisas i programmets utbildningsplan. Om programmets kurser påverkas av nedläggningen bör även motsvarande förändringar göras i kursplanerna, säger Mikael Herjevik, jurist vid UKÄ.

CSN anlitar privatdetektiv

CSN har börjat ta hjälp av en privatdetektiv från New York för att hitta personer med skulder till CSN. Och Resultatet är gott, nästan alla de tidigare svårfunna låntagarna som lämnats till detektiven har hittats igen. En av dem betalde in över 150 000 kronor direkt.
En orsak till framgången är att detektiven har kunnat använda andra källor än CSN, detektiven följer de regelverk som finns för detektiver i USA.

Läs mer på CSN:s webbplats

Emil Björnsson prisas för antenn-teknik

Emil Björnsson, biträdande professor i kommunikationssystem, har tilldelats årets IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications. Utmärkelsen, som är den mest prestigefulla som delas ut inom området trådlös kommunikation, får han och hans medförfattare för en artikel om hur framtidens trådlösa kommunikationssystem kan designas så energieffektivt som möjligt. Titeln är ”Optimal Design of Energy-Efficient Multi-User MIMO Systems: Is Massive MIMO the Answer?”

Om IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications