Två VR-bidrag till postdok utomlands

Två forskare har fått drygt 3 miljoner kronor var från Vetenskapsrådet i bidrag för postdoktorsvistelse utomlands. Naira Topooco ska göra en postdok i USA och forska om beteendemedicin för ungdomar. Hon disputerade tidigare i år vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Stephanie Heusser ska göra sin postdoktorsvistelse i Köpenhamn och forska om nervsignalering vid smärta och stroke. Därefter planerar hon att forska vid Linköpings universitet. Hon disputerade vid Stockholms universitet tidigare i år.

Posted in Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Medarbetare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *