Mats Eklund får Biogasutmärkelsen 2018

Biogas Östs årliga Biogasutmärkelse går i år till Mats Eklund, professor, föreståndare och vetenskaplig ledare för nationella Biogas Research center, med säte vid Linköpings universitet. I hård konkurrens med Gröna Bilister och Region Jönköpings län får Mats Eklund utmärkelsen för att hans arbete påskyndat omställningen till fossilfrihet och att han bidragit till att stärka biogasens roll i ett hållbart samhälle.
Läs mer här

 

 

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *