Studenternas prestationsgrad ökar

En ung, kvinnlig student som läser på ett program presterar bäst. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Störst är skillnaden mellan kvinnor och män på utbildningarna mot förskollärare och civilekonom och minst på läkarutbildningen.
Totalt ökar prestationsgraden för studenter på högskolan. Läsåret 2015/2016 uppgick denna till 83 procent. Det är sjätte året i rad som prestationsgraden ökar.

Mer om prestationsgraden finns på UKÄ:s webbplats

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *