Handläggning av överklaganden

Studenternas rätt att överklaga är en viktig del av rättssäkerheten. Med en uppdaterad rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ”Högskolornas handläggning av överklaganden” vill UKÄ klargöra vilka regler som gäller för de statliga högskolorna. Vägledningen är tänkt att underlätta för lärosätenas när de hanterar överklaganden.

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *