Rättssäkerhet när utbildningar läggs ned

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en vägledning om studenternas rättssäkerhet när utbildningsprogram läggs ned. Det är en grundläggande princip att de studenter som påbörjat ett program får möjlighet att slutföra utbildningen inom en viss tid, anser UKÄ som också menar att lärosätena bör ta fram riktlinjer för åtgärder.
– Nedläggningen av ett utbildningsprogram och dess övergångsbestämmelser bör redovisas i programmets utbildningsplan. Om programmets kurser påverkas av nedläggningen bör även motsvarande förändringar göras i kursplanerna, säger Mikael Herjevik, jurist vid UKÄ.

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *